Nevruz hakkındaki rivayetler uydurmadır.

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

Nevruz gününü bayram olarak kabul eden, bu günde oruç tutmanın, gusül almanın faziletine fetva veren bazı müçtehidlerin ve bu müçtehidlerin fetvalarına amel ederek Nevruz’u bayram olarak kabul eden kişilerin dayandığı bir kaç tane rivayet vardır. bunlar 3 rivayettir ki, bunları Şeyh Hürr el-Amuli “Vesail eş-Şia”, 8/172, bab 48‘de ve Allame Meclisi “Biharul Envar”, 56/92, bab 22‘de aktarmıştırlar. inşaAllah bu yazıda bu rivayetlerin durumunu inceleyecek ve rivayetlerini uydurma olduğunu ortaya koyacağız.

Daha fazlasını oku…

Reklamlar
Kategoriler:Hadis/Sünnet Etiketler:

Hutbetul Beyan gulat uydurmasıdır.

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

insanlar arasında imam Ali a.s’a mensup olduğu meşhur olan uydurma hutbelerden birisi de Hutbetul Beyan’dır. gerçekte ise bu hutbe Nuraniyyet hutbesi, “ben ba’nın altındaki noktayım” ve bu gibi hutbe ve rivayetler gibi tamamen uydurmadır. inşaAllah bu yazımızda imam Ali a.s’a nispet edilen bu hutbenin uydurma olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Yazımızda öncelikle hutbenin kaynaklarını, sened açısından durumunu inceleyecek; daha sonra ise alimlerimiz r.a’ın bu hutbe hakkındaki sözlerini aktaracağız.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Hadis/Sünnet Etiketler:

Nevruz İslami bir bayram mıdır?

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

malum olduğu gibi Nevruz Orta ve Batı Asya’da (İran, Azerbeycan, Türkmenistan ve s.) kutlanan geleneksel bir bayramdır. ve günümüzde de halen bu geleneksel bayram devam ettirilmekte, insanlar tarafından kutlanmaktadır. peki müslümanlar olarak bizim bu geleneksel bayram hakkındaki tutumumuz ne olmalıdır? İslami açıdan bu bayram şeri (kanuni) bir bayram mıdır? müslümanların bu bayramı kutlaması şeri (kanuni) midir? inşaAllah bu yazıda İslami (şii) kaynaklar ışığında bu konuda bilgi veremeğe çalışacağım.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Fıkıh

Nebi s.a.a hilafetin şura ile olduğunu mu söylemiştir?

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

malum olduğu üzere imamet İslam (Şia) dininin esaslarından birisidir. müslümanlar (şiiler) imametin nass ile olduğuna, diğer din ve fırka mensupları ise şura ile olduğuna inanmaktadırlar. müslümanlar (şiiler) imametin nass ile olduğuna dair Kur’an ve Sünnetten bir çok delil ortaya koymuşturlar. işte bundan dolayı diğer fırka mensupları da müslümanların (şiilerin) kendi kaynaklarından imametin şura ile olduğunu ıspat etmeye çalışmaktadırlar. bu konuda çaba sarf edenlerden birisi Ahmed el-Katib adlı şahıstır. O, “Şia’da siyasal düşüncenin gelişimi” adlı kitabında Şeyh Saduk r.a’ın “Uyunu ahbar er-Rıza a.s” kitabında rivayet ettiği bir hadisi imametin şura ile olduğuna delil getirerek şöyle demektedir:

Daha fazlasını oku…

“ey rabbler Rabbi, ey ilahlar İlahı” hadisi hakkındaki şüpheye cevap

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

malum olduğu gibi nasibiler -kendileri gerçek müşrikler oldukları halde- müslümanları (şiileri) şirkte itham etmektedirler. nasibilerin bu konuda müslümanlar (şiiler) aleyhine getirikleri “delil”lerden birisi “el-Kafi” kitabında geçen bir hadistir. cahil nasibi şöyle diyor:

“el-Kafi” kitabında Tevhide zıt olan şirk:

Ebu Abdullah dedi ki: secde halinde olduğun zaman de ki: “ey rabbler Rabbi, ey ilahlar İlahı” (el-Kafi, 2/412)

Tevhid ehli geçinen bir başka cahil ise muhaddis Nuri r.a’ın kitaplarından birisinin adının “Faslul hitab fi tahrifi Kitabi Rabbil Erbab” olmasından hareket ederek şöyle diyor:

Bu melun, hem Allah’ın kitabının tahrif edildiğini ispata kalkıyor, hem de Allah’ı Rablerin Rabbi olarak tanımlayarak şirk koşuyor. Allah alemlerin tek Rabbidir.

şüphenin cevabı: bu şüphe daha önce arapça forumlarda nasibiler tarafından ortaya atılmış ve alkafi.net sitesinde yazan Cabirul Muhammedi kardeşimiz tarafından cevaplanmıştır. Biz de burada Cabirul Muhammedi kardeşimizin verdiği cevabı çevirip paylaşacağız. Cabirul Muhammedi kardeşin yazısının aslı şu linkte: http://www.alkafi.net/vb/showthread.php?t=245

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:şüphelere cevaplar Etiketler:

“ümmetimin alimleri beni israil peygamberleri gibidir” sözü hadis değil, sufi uydurmasıdır.

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

insanlar arasında hadis olarak bilinen ve meşhur olan sözlerden birisi de Nebi s.a.a’e nispet edilen “ümmetimin alimleri beni israil peygamberleri gibidir” sözüdür. oysa bu söz ne İslami (Şii) ve ne de sünni hiç bir kaynak hadis kitabında rivayet edilmemiş, sonradan ortaya çıkmış bir ssözdür. bunun hiç bir kaynağı, hiç bir senedi mevcut değildir. bundan dolayı hem İslam (Şia) alimleri ve hem de sünni alimler bu sözün uydurma olduğunu beyan etmiştirler. şimdi hem şii ve hem de sünni alimlerin bu rivayet hakkındaki sözlerini sizlerle paylaşacağım.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Hadis/Sünnet Etiketler:

masumlar a.s’ın elinden başkasının elini öpmek.

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

günümüzde sıkca rastladğımız durumlardan birisi de bazı kardeşlerimizin alimerin ellerini öpmeleridir. malum olduğu üzere bazı müçtehidler de bu işi caiz biliyorlar. peki İslam şeriati bu konuda ne diyor? gerçekten de bu iş caiz midir? yoksa yasaklanmış mıdır? inşaAllah bu yazıda konu hakkındaki hadisleri sizlerle paylaşacağım.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Fıkıh