Arşiv

Posts Tagged ‘Sakaleyn hadisi’

Sakaleyn hadisinde sarılmamız emredilen “Ehli Beyt” kimlerdir?

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

geçen çalışmalarımızda Sakaleyn hadisini hem İslami/Şii ve hemde Sünni kaynaklardan belgeli bir şekilde sizlerle paylaştık ve nasibilerin Rasulullah s.a.a’in bu hususta kelamına karşı uydurmuş olduklarını “Kitap ve Sünnet” rivayetini incelemesini yaparak batıllığını ve uydurma olduğunu ortaya koyduk. inşaAllah bu çalışmamızda da Sakaleyn hadisi ile ilgili olan bir konuya değineceğiz. Konu sakaleyn hadisinde sarılmamız emredilen Ehli Beyt’in kimler olduğudur. çünkü Sakaleyn hadisinin sıhhati ve buna karşılık “kitap ve sünnet” rivayetinin uydurma olduğu ıspat edilince nasibiler mecburen “biz Ehli Beyt’e elbette sarılırız ama Ehli Beyt sadece Hz. Ali ve onun evlatları değil, Rasulullah s.a.a’in tüm yakınları ve zevceleridir” diyorlar. Bizde buna cevaben hadiste “Ehli Beyt” ifadesi ile al-i Muhammed s.a.a’den olan hidayet imamlarının kastedildiğini söylüyoruz ki, bu husus hem hadisin kendisinde yer alan bir karine ile ve hemde bu konuda rivayet edilen diğer sahih hadislerle sabittir.

Daha fazlasını oku…

Reklamlar
Kategoriler:Hadis/Sünnet Etiketler:

Sakaleyn hadisi şii kaynaklarında | حديث الثقلين في كتب الشيعة

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

bilindiği üzere Sakaleyn hadisi tüm müslümanlar arasında meşhur ve mütevatir olan bir hadistir. geçen çalışmalarımızda bu hadisi sünni kaynaklarından belgeli bir şekilde aktarmış ve sünni muhaddislerin hadisin sıhhati hakkındaki beyanlarını paylaşmıştık. inşaAllah bu çalışmamızda da hadisi İslami/Şii kaynaklardan sunacak, İslami/Şii kaynaklarda hadisi rivayet eden sahabe r.a ve imamlardan a.s bazılarını sizlerle paylaşacağız.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Hadis/Sünnet Etiketler:

Sakaleyn hadisi sünni kaynaklarında | حديث الثقلين في كتب أهل السنة

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

bilindiği gibi Sakaleyn hadisi tüm müslümanlar tarafından bilinen, Rasulullah s.a.a’den mütevatiren rivayet edilmiş bir hadistir. inşaAllah bu çalışmadan itibaren bir kaç çalışmamızı arka arkaya bu mübarek hadise ayıracak, sünni ve şii kaynaklarından bu hadisin geçtiği kaynakları, rivayet eden sahabe r.a ve imamları a.s sizlerle paylaşacağız. Işimizde Allah’a tevekkül eder ve yanlızca Ondan yardım dileriz.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Hadis/Sünnet Etiketler:

“kitap ve sünnet” hadisinin incelenmesi

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

nasibilerin hadis uydurmaları meşhur ve bilinen bir şeydir. onlar ya “sahabe” adı takdıkları kimseler için fazilet hadisi uydururlar yahutta Ehli Beyt a.s hakkında olan hadislerin kopyasını kendi sahabelerine nispet ederler. onların uydurmalarından birisi de Nebi s.a.a-in “size iki emanet bırakıyorum ki, onlara tutundukca sapmayacaksınız: Allahın Kitabı ve İtretim Ehli Beytim” buyruğuna karşıdır. bu uydurma “size iki emanet bırakıyorum ki, onlara tutundukca sapmayacaksınız: Allahın Kitabı ve Sünnetim” şeklindedir. şüphesiz ki, nasibilerin kaynakları bizim için sinek kanadı kadar bile değere sahip değildir ve bu yüzden bu uydurmalarda bizim nezdimizde değersizdirler. ancak biz hatta nasibilerin kendi kaynaklarından bile “Kitap ve Sünnet” adlı uydurmanın asılsız olduğunu koymayı karar aldık ve bu yüzden küçük bir çalışma yaptık. bu çalışmamızda nasibi kaynaklarındaki bu hadisleri inceleyeceğiz. bu konuda nasibi kaynaklarında 3 tarik (sened) ile gelmiş hadis var:

Daha fazlasını oku…