Arşiv

Posts Tagged ‘Tathir ayeti’

Tathir ayet | آية تطهير

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

bundan sonra… Tathir ayeti dediğimiz Ahzab suresinin 33-cü ayeti Ehli Beyt imamlarının a.s şianın inandığı gibi her türlü çirk ve pislikten uzak olup tertemiz olduklarına açık nasstır. Fakat hadis ve sünnetten, tefsirden bihaber olan (her ne kadar alim diye bilinseler bile) cahil kimseler bu ayetin Ehli Beyt imamları a.s hakkında olmadığını idda etmektedirler. açıktır ki, onların iddaları hiç bir şey ifade etmemektedir. Zira her idda ancak delile dayandığı sürece önem taşır, onların ise ellerinde hiç bir delil yoktur.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kuran/Tefsir Etiketler:

Tathir ayetin tefsiri hakkındaki nasibi hadislerinin incelenmesi.

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

bundan sonra… bilindiği gibi Ehli Beyt a.s hakkındaki hadisler her iki mezhebin hadis, tarih, tefsir kitaplarında dolup taşmaktadır. buna karşın bazıları Ehli Beyt a.s hakkındaki bu hadisleri kendi krallarına uydurmuşturlar. mesela Rasul s.a.a “Hasan ve Hüseyin cennete gençlerinin seyyididir” buyurmuşsa nasibiler bunun mislinde “Ebu Bekir ve Ömer cennet yaşlılarının seyyididir” diye hadis uydurmuşturlar. bu gibi tahrifler oldukca fazladır, bu tahriflerden biriside Ahzab suresi 33-cü ayet ile ilgilidir. bu ayet Ehli Beyt a.s’ın açıkca masum olduğuna dalalet ettiği için nasibiler bu ayetin tefsirini tahrif etmeğe çalışıyorlar, bu yüzden de ayetin tefsiri hakknda bazı hadisler uydurmuşturlar. gerçi bu hadisler bize karşı delil değildir ve olamazda, çünkü bizim kaynaklarımızdan değiller. ancak biz hatta ehli sünnet nezdinde de bu hadislerin çürük olduğunu belgeler ışığında ortaya koyacağız. şimdi hadisleri incelemeye başlayalım:

Daha fazlasını oku…

ibni Cevzi: “Aişe, Ümmü Seleme ve Enes Tathir ayeti’nin Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin hakkında indiğini söylemiştir”

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

bundan sonra… Tathir ayeti konusundaki araştırmalarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu çalışmamızda sizlere nasibi alimlerinden ibni Cevzi’nin Tathir ayeti sırasıda ortaya koyduğu görüşleri aktaracak ve hangisinin hak olduğunu incelemeğe çalışacağız.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kuran/Tefsir Etiketler:

Mekki b. Ebu Talib: “sahabe cemaatinin görüşüne göre Tathir ayeti Nebi s.a.a, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin hakkında inmiştir”

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

bundan sonra… geçen yazılarımızda bizzat nasibilerin kendi kaynaklarından sahih senedlerle ve belgeli bir şekilde Hz. Ümmü Seleme, ibni Abbas, Ebu Said el-Hudri, Sad b. Ebu Vakkas, Enes b. Malik ve daha bir çok sahabeden Tathir (Ahzab 33) ayetinin Rasulullah s.a.a, imam Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin a.s hakkında indiğini ve yine bu konuda iki büyük sünni hadis ve rical aliminin, ibni Hacer ve ez-Zehebi’nin sözlerini aktarmıştık. şimdi yine sünnilerin büyük müfessirlerinden birisi olan Mekki b. Ebu Talib’in bu ayet hakkındaki sözünü aktarıyoruz:

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kuran/Tefsir Etiketler:

ibni Hacer: “Tathir ayeti Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin hakkında nazil olmuştur”

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

bundan sonra… ehli sünnet ve nasibilerin kendi kaynaklarından, en büyük ve otorite alimlerinden hakikatleri belgeli bir şekilde paylaşmaya devam ediyoruz. bu çalışmamızda sizlere bir ehli sünnet alimi olan ibni Hacer el-Askalaninin “Tathir ayeti” dediğimiz Ahzab suresinin 33-cü ayeti hakkındaki beyanını sizlerle paylaşacağız.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kuran/Tefsir Etiketler:

ez-Zehebi: “Tathir ayeti Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin hakkında nazil olmuştur”

BİSMİLLAHİR RAHMANİR RAHİM
HAMD OLSUN ALEMLERİN RABBİNE
VE SELAM OLSUN MEVLAMIZ MUHAMMEDE VE TERTEMİZ EHLİ BEYTİNE

bundan sonra… geçen yazılarımızda Tathir ayetinin Nebi, imam Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin s.a.a hakkında nazil olduğunu ehli sünnet kardeşlerimizin kendi kaynaklarından sahih senedli hadislerle ortaya koymuş, ek olarakta büyük sünni hadis alimi ibni Hacer’in bu ayetin Nebi, imam Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin s.a.a hakkında nazil olduğunu doğrulamasını begeli bir şekilde aktarmıştık. Bugünkü yazımızda ise bir diğer sünni alim, hadis, tarih ve rical ilminde otorite olan ez-Zehebi’nin bu ayet hakkındaki sözlerini aktaracağız.

Daha fazlasını oku…

Kategoriler:Kuran/Tefsir Etiketler: